• Άγιος Ιωάννης Νηστευτής, Θάνα Αρκαδίας
  • Next Day φωτογράφηση: Μονεμβάσια